საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1115-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/07/2017
Registration code 040000000.05.001.018533
1115-IIს
28/06/2017
Website, 10/07/2017
040000000.05.001.018533
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found