„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1111-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/07/2017
Activating Date 01/05/2018
Registration code 300310000.05.001.018536
1111-IIს
28/06/2017
Website, 10/07/2017
300310000.05.001.018536
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found