საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1046-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/06/2017
Registration code 020000000.05.001.018518
1046-IIს
16/06/2017
Website, 27/06/2017
020000000.05.001.018518
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found