„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1049-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/06/2017
Expiration Date 02/07/2019
Registration code 370030000.05.001.018515
1049-IIს
16/06/2017
Website, 22/06/2017
370030000.05.001.018515
„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.