არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 949-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/06/2017
Registration code 080060000.05.001.018479
949-IIს
01/06/2017
Website, 20/06/2017
080060000.05.001.018479
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.