საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 945-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/06/2017
Registration code 090000000.05.001.018473
945-IIს
01/06/2017
Website, 20/06/2017
090000000.05.001.018473
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found