„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 891-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/06/2017
Registration code 360000000.05.001.018501
891-IIს
01/06/2017
Website, 21/06/2017
360000000.05.001.018501
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found