საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 900-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/06/2017
Activating Date 01/01/2018
Registration code 390000000.05.001.018497
900-IIს
01/06/2017
Website, 21/06/2017
390000000.05.001.018497
საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found