„ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 894-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/06/2017
Registration code 360090000.05.001.018510
894-IIს
01/06/2017
Website, 21/06/2017
360090000.05.001.018510
„ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.