საქართველოს მოქალაქე კახა კუკავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე კახა კუკავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 3/3/600
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 17/05/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 29/05/2017
Registration code 000000000.00.000.016181
  • Word
3/3/600
17/05/2017
Website, 29/05/2017
000000000.00.000.016181
საქართველოს მოქალაქე კახა კუკავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found