„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 859-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/05/2017
Registration code 340150000.05.001.018458
Consolidated publications
859-IIს
17/05/2017
Website, 30/05/2017
340150000.05.001.018458
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found