„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 856-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/06/2017
Registration code 300310000.05.001.018471
856-IIს
17/05/2017
Website, 02/06/2017
300310000.05.001.018471
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found