საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 784-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/05/2017
Activating Date 01/06/2017
Registration code 270000000.04.001.016195
784-IIს
04/05/2017
Website, 25/05/2017
270000000.04.001.016195
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found