არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 769-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/05/2017
Activating Date 01/06/2017
Registration code 080060000.05.001.018438
769-IIს
04/05/2017
Website, 25/05/2017
080060000.05.001.018438
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.