„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 811-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/05/2017
Registration code 100110000.05.001.018451
811-IIს
04/05/2017
Website, 29/05/2017
100110000.05.001.018451
„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.