საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 748-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/05/2017
Registration code 040000000.05.001.018413
748-IIს
04/05/2017
Website, 24/05/2017
040000000.05.001.018413
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found