„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 642-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/04/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2017
Registration code 130000000.05.001.018407
642-IIს
21/04/2017
Website, 10/05/2017
130000000.05.001.018407
„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.