საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 649-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/04/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2017
Registration code 200000000.05.001.018381
649-IIს
21/04/2017
Website, 10/05/2017
200000000.05.001.018381
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found