„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 669-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/04/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/05/2017
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.018379
669-IIს
21/04/2017
Website, 03/05/2017
010100000.05.001.018379
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found