„შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 714-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/04/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/05/2017
Registration code 270000000.05.001.018380
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.