საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 620-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/04/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/04/2017
Registration code 010250000.04.001.016193
620-IIს
06/04/2017
Website, 21/04/2017
010250000.04.001.016193
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found