„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 499-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 200000000.05.001.018361
499-IIს
23/03/2017
Website, 27/03/2017
200000000.05.001.018361
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found