„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 496-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 360000000.05.001.018366
496-IIს
23/03/2017
Website, 27/03/2017
360000000.05.001.018366
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found