„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 496-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 360000000.05.001.018366
496-IIს
23/03/2017
Website, 27/03/2017
360000000.05.001.018366
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.