„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 493-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 430040000.05.001.018360
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.