„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 443-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 10/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/03/2017
Expiration Date 01/01/2022
Registration code 240000000.05.001.018336
443-IIს
10/03/2017
Website, 22/03/2017
240000000.05.001.018336
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found