საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 438-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 10/03/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/03/2017
Registration code 010190020.04.001.016189
438-IIს
10/03/2017
Website, 22/03/2017
010190020.04.001.016189
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found