საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 476-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 090000000.05.001.018344
476-IIს
22/03/2017
Website, 27/03/2017
090000000.05.001.018344
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found