„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 480-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 320110000.05.001.018351
Consolidated publications
480-IIს
22/03/2017
Website, 27/03/2017
320110000.05.001.018351
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.