„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 481-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 130000000.05.001.018349
481-IIს
22/03/2017
Website, 27/03/2017
130000000.05.001.018349
„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.