„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 482-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 010320000.05.001.018346
482-IIს
22/03/2017
Website, 27/03/2017
010320000.05.001.018346
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.