„საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 484-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Activating Date 30/03/2017
Registration code 010170000.05.001.018354
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.