საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 239-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/01/2017
Activating Date 15/01/2017
Registration code 040000000.05.001.018316
239-რს
29/12/2016
Website, 13/01/2017
040000000.05.001.018316
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found