საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 200-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2016
Registration code 090000000.05.001.018292
200-რს
22/12/2016
Website, 29/12/2016
090000000.05.001.018292
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found