არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 187-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2016
Registration code 080060000.05.001.018293
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.