„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 168-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2016
Registration code 010190020.04.001.016180
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.