„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 126-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2016
Registration code 010320000.05.001.018261
126-რს
21/12/2016
Website, 28/12/2016
010320000.05.001.018261
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found