„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 140-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2016
Expiration Date 01/01/2022
Registration code 240000000.05.001.018269
140-რს
21/12/2016
Website, 28/12/2016
240000000.05.001.018269
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found