„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 161-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2016
Registration code 040000000.05.001.018252
161-რს
21/12/2016
Website, 28/12/2016
040000000.05.001.018252
„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found