„პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 160-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2016
Registration code 240110000.05.001.018254
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.