საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 100-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2016
Activating Date 01/01/2017
Registration code 010250000.04.001.016179
100-Iს
16/12/2016
Website, 23/12/2016
010250000.04.001.016179
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found