საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 97-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2016
Registration code 200000000.05.001.018243
97-Iს
16/12/2016
Website, 23/12/2016
200000000.05.001.018243
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found