„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 46-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2016
Activating Date 01/02/2017
Registration code 010120000.05.001.018239
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.