„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 54-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2016
Activating Date 01/02/2017
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.018238
54-Iს
01/12/2016
Website, 15/12/2016
010100000.05.001.018238
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found