საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 57-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2016
Activating Date 01/02/2017
Registration code 200000000.05.001.018226
57-Iს
01/12/2016
Website, 15/12/2016
200000000.05.001.018226
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found