„კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 394
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 15/08/2016
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/08/2016
Registration code 010240010.10.003.019459
394
15/08/2016
Website, 15/08/2016
010240010.10.003.019459
„კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Government of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.