საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
Document number 375
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 28/07/2016
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2016
Registration code 330000000.10.003.019436
Consolidated publications
375
28/07/2016
Website, 29/07/2016
330000000.10.003.019436
საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (29/07/2016 - 10/01/2020)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.