„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5599-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/07/2016
Registration code 010320000.05.001.018213
5599-IIს
24/06/2016
Website, 13/07/2016
010320000.05.001.018213
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found