საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5438-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 010190020.04.001.016175
5438-IIს
22/06/2016
Website, 12/07/2016
010190020.04.001.016175
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found