სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5590-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 240110000.05.001.018191
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.