„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5439-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2016
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 010290000.04.001.016177
5439-IIს
22/06/2016
Website, 12/07/2016
010290000.04.001.016177
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found